Pohjois-Suomi
9.9.2020

Ter­ve­tu­loa hy­vin­voin­nin maailmaan

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT
-sm

SOPUSOINTU HYVINVOINTIPALVELUT

Työskentelin 25 vuotta eri sosiaalialan tehtävissä, joista viimeiset yhdeksän vuotta ennen yrittäjyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Kasvoin itse työssä uupumisen myötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhujaksi. Havaintoni on, että työn- ja elämänilo on monilta ihmisiltä ja työyhteisöiltä kadoksissa. Omalta osaltani haluan olla auttamassa löytämään meissä jokaisessa olevat voimavarat ja taidot oman tilanteen parantamiseksi ja kehittymään parhaimpaan versioon itsestä tai organisaatiosta.

Keinoinani on auttaa ja tukea työnohjauksen, joogan, kouluttamisen, valmentamisen ja lyhyt terapian menetelmin kohti parempaa hyvinvointia ja sen edistämistä yksilöllisesti sekä ryhmissä.
Olen Suomen työnohjaajat ryn (STOry) koulutussuositusten mukainen työnohjaaja. Toimin myös valmentajana ja kouluttajana, sekä joogaopettajana. Olen valmistunut joogaopettajaksi Suomen joogaliitosta ja kouluttautunut Kylli Kukkin joogakoulu Shantissa sekä GroundingYin joogahoidon ohjaajaksi Minna Anderssonin opissa. Tällä hetkellä opiskelen Lyhytterapeutiksi koulutus- ja kehittämiskeskus Siriassa valmistuen tammikuussa 2021.

Koulutukset

Koulutukset tai yksittäiset luennot voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työhyvinvoinnin ja henkisen kasvun alueilta. Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan omissa tai SopuSointu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den järjestämissä tiloissa. Koulutuksia voidaan myös liittää osaksi muuta toimintaa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.

Koulutukset

Koulutukset tai yksittäiset luennot voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työhyvinvoinnin ja henkisen kasvun alueilta. Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan omissa tai SopuSointu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den järjestämissä tiloissa. Koulutuksia voidaan myös liittää osaksi muuta toimintaa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.

Ehdotettuja teemoja koulutusten sisällöksi:

  • Työhyvinvointi osaksi or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
  • Kevennä aivokuormaasi –  lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta
  • Iloa työstä
  • Minä vuorovaikuttajana
  • Puheeksi ottamisen kivet ja kannot
  • Läsnäolon voima arjen haasteissa
  • Tunteet ja työ


Pyydä tarjous! 

SOPUSOINTU HYVINVOINTIPALVELUT

https://www.sopusointu.fi/wordpress/palvelut/koulutukset/sarimarita-200x300-me.png
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi