Kil­pis­jär­vi
9.9.2020

Kil­pis­jär­vi

Pri­vaat­ti­ret­ki re­von­tu­li­kuplas­sa
Pohjois-Suomi

Pri­vaat­ti­ret­ki re­von­tu­li­kuplas­sa La­pin yö­tai­vas­ta tun­tu­rie­rä­maas­sa on vai­kea ku­vi­tel­la en­nen kuin sen on oma­koh­tai­ses­ti ko­ke­nut. 

Re­von­tu­li­kupla tar­jo­aa eksklusii­vi­sen ta­van ha­vain­noi­da yö­tai­vaan ih­mei­tä. Revontulet ja taianomainen yötaivas Kilpisjärvellä on tilastollisesti Suomen suurin todennäköisyys nähdä revontulia. Puuttomilta tuntureilta avautuvaa yötaivasta ja revontulia voi ihmetellä täydessä hiljaisuudessa ihmisten aiheuttaman valosaasteen ulottumattomissa. Kaamosajan valoisimmat hetket voivat osua yön tunteihin silloin, kun kuu, tähdet ja revontulet loistavat lumisten tuntureiden yllä.

Lue lisää Kilpissafarit

https://kilpissafarit.fi/privaattiretki-revontulikuplassa/

Kilpisjärvi
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi