Pohjois-Suomi
24.9.2020

Oulu tai Vantaa

Redocap Oy

Etsimme joukkoomme Microsoft Dynamics 365 Business Central -sovelluskehittäjää Vantaan ja/tai Oulun toimipisteellemme.


Redocap Oy on voimakkaassa kasvussa oleva valtakunnallinen ohjelmisto- ja asiantuntijayritys Oulusta. Tehtävämme on tuoda suurten yritysten ratkaisut kaikkien yritysten saataville koosta riippumatta, ja näin luoda asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me kestävää kasvua ja kilpailukykyä.


Pal­ve­lu­koko­nai­suu­tem­me tarjoaa yrityksille uniikin tavan automatisoida liiketoimintansa ydinprosessit aina kirjanpitoon saakka. Vapautamme asiakkaidemme resursseja ydinliiketoimintaan ja näin tehostamme sekä nopeutamme koko organisaation päivittäistä työskentelyä.


Teknisenä ympäristönä käytämme Microsoftin Dynamics 365 Business Centralia. Rakentamamme Redoflow-palvelukonsepti mahdollistaa markkinoiden joustavimman ja älykkäimmän tavan ottaa käyttöön edistyksellisin ERP-alusta. Redocap on osa Microsoftin kansainvälistä partneriverkostoa.

Työnkuvassasi korostuvat kokonaisuuksien hahmottaminen, on­gel­man­rat­kai­su­kyky sekä so­vel­lus­ke­hi­tys­tai­dot. Ymmärrät myös asiakkaidemme liiketoimintaa, heidän prosessejaan sekä uusimpia teknologioita. Toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mät kiinnostavat sinua ja sinulla on jo useamman vuoden kokemus Microsoft Dynamics -tuoteperheestä. Työtehtäviisi kuuluvat mm. järjestelmän räätälöinnit ja integraatiot sekä erilaiset kehitystyöt.


Seuraavat osaamisalueet katsotaan eduksi:

 • Ymmärrystä yrityksen lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­seis­ta ja kiinnostusta prosessien kehittämiseen
 • Hands-on-kokemusta ERP-järjestelmien parissa
 • Osaamista REST-pal­ve­lu­ra­ja­pin­nois­ta sekä webservices, .NET-, Azure-, HTML-, JavaScript-taidot
 • Integraatio-osaamista
 • Kykyä kommunikoida sujuvasti asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa
 • Laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja aloittamiesi asioiden loppuun viemistä

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on:

 • Rohkea, aktiivinen ja innovatiivinen asenne sekä ote työhösi
 • Halua jatkuvasti oppia ja kehittyä
 • Ymmärrystä nykyaikaisen teknologian hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä

Tarjoamme sinulle:

 • Haasteellisen ja mielenkiintoisen tehtävän
 • Mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi ja asiantuntijuuttasi
 • Hyvät ete­ne­mis­mah­dol­li­suu­det Redocapin urapolulla
 • Kilpailukykyisen palkan sekä mahdollisuuden vaikuttaa myös itse omaan ansiotasoosi
 • Mukavat työkaverit ja vahvan tiimin ympärillesi
 • Modernit työvälineet

Kiinnostuitko?

Lähetä työhakemus ja CV osoitteeseen rekry@redocap.fi 16.10.2020 mennessä. Lisää hakemusviestin otsikoksi ”So­vel­lus­asian­tun­ti­ja”. Työpaikkoja koskeviin kyselyihin vastaa toimitusjohtajamme Teemu Pääkkö 040 777 5909 ja jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tim­me Mikael Nuorivaara 040 584 8898 (arkisin klo 10-12 välisenä aikana).

www linkki-klikkaa sivuille

https://redocap.fi/

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi