Pohjois-Suomi
21.9.2020

Kil­pis­jär­vi-Lap­pi

Tundrea on täy­den pal­ve­lun lo­ma­kes­kus Kil­pis­jär­ven ran­nal­la, mah­ta­van Saa­nan juu­rel­la.
Pohjois-Suomi

Ret­kei­ly pa­ti­koi­den, hiih­täen, kelk­kail­len


Tun­dra on ai­nut­laa­tui­nen vael­lus­maas­to. Ret­kei­ly­rei­tit vie­vät si­nun vaik­ka­pa Hal­til­le tai päi­vä­ret­kel­le Saa­naa val­loit­ta­maan. Kil­pis­jär­ven läpi kul­kee sa­to­jen ki­lo­met­rien mit­tai­nen Ka­lot­ti­reit­ti.
Ihas­tut­ta­va ret­kei­ly on myös Mal­lan luon­non­puis­to. Se on ah­man ja il­vek­sen val­ta­kun­ta, jon­ne ih­mi­nen saa tul­la, jos py­syy mer­ki­tyl­lä rei­til­lä.


Hiih­to­kausi on Suo­men pi­sin, lo­ka­kuus­ta al­ku­ke­sään, jol­loin hiih­toa­suk­si riit­tä­vät ui­ma­housut. Jos suk­si on lii­an hi­das, ota al­le­si kelk­ka. Opas­te­tuil­la kelk­ka­ret­kil­lä näet eni­ten. Pai­kal­li­sen op­paan seu­ras­sa pää­set jopa Hal­til­le, joka muu­toin on rau­hoi­tet­tu kelk­kai­lul­ta.


Kaik­ki Suo­men suur­tun­tu­ri-TULE KIL­PIS­JÄR­VEL­LE!
Tundrea on täy­den pal­ve­lun lo­ma­kes­kus Kil­pis­jär­ven ran­nal­la, mah­ta­van Saa­nan juu­rel­la.
Ai­nut­laa­tui­set: Kil­pis­jär­vi Suo­mes­sa – Tundrea Kil­pis­jär­vel­lä.


Tundreal­la koet ih­mi­sen pie­nuu­den mu­ka­vuuk­sis­ta tin­ki­mät­tä.
TAL­VEN LO­MA­TAR­JOUK­SET »
https://tundrea.com/

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi