Kil­pis­jär­vi-Lap­pi
20.9.2020

Ter­ve­tu­loa Kil­pis­jär­vel­le

Kil­pis­jär­ven talvi on uskomaton elämys!
Kilpisjärvi

Tervetuloa Kilpisjärvelle viettämään lomaa syksyllä -talvella 2020-2021Lumikenkäretki tai pyöräilyretki Fatbikellä Saanan tuntumassa
Pyöräilyreitti on saksalaisten sota-aikana tekemä helppokulkuinen soratie. joka seurailee kaunista Skirhasjokea. 

Pyöräretkellä edetään rauhallisesti ja välillä pysähdytään katselemaan maisemia. Puurajan yläpuolella avautuu esteetön näkymä Suomen, Ruotsin ja Norjan lumihuippuisille tuntureille. Retkieväinä lämmintä mehua ja pientä purtavaa.


Läh­de ko­kei­le­maan, mi­ten pol­ku­pyö­rä kul­kee Kil­pis­jär­ven lu­mil­la. 

Läs­ki­pyö­rä on eri­tyi­ses­ti lu­mio­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu kul­ku­pe­li. 

Pul­leat ren­kaat te­ke­vät lu­mel­la liik­ku­mi­sen hel­pok­si. 

Läs­ki­pyö­rä on yl­lät­tä­vän ke­vyt ja ket­te­rä.Kilpissafarit on vuonna 1995 perustettu kilpisjärveläinen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Kilpissafarien mukana kuljet turvallisesti.

Lue lisää 

https://kilpissafarit.fi/laskipyoralla-lumille/

Kil­pis­jär­vi-Lap­pi
Kilpisjärvi
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi