Oulu
15.9.2020

Oulu

Ku­vio­maa­laus T:mi Jokela
Oulu

Kuviomaalaus T:mi Jokela  

Rakennussaneeraus-ERIKOISMAALAUS- KORISTEMAALAUS- ERI­KOIS­PIN­TA­KÄ­SIT­TE­LY -SISUSTUSMAALAUS.

Toimin nykyisin omalla yritykselläni Kuviomaalaus T:mi Jokela, erikoismaalausta yrityksille ja yksityisille.


Maalaukset ovat abstraktisia maaluksia mutta osa on myös esittävää, jotka on toteutettu vesiohenteisilla struk­tuu­ri­pin­noit­teil­la ja läpi hohtavilla, lasyyrimaisilla maaleilla MDF-levyille.


Kuviomaalaus T:mi Jokelan maalaukset ovat asiakkaan toivomuksen mukaisia eli ”uniikkeja” esim. huonekalujen tyyleihin ja väreihin sopivia, harrastuksiin, keräilyihin liittyviä. Isot maalauspinnat ovat betonia, tiiltä, harkkoa, lastu- tai kipsilevy-seinäpintoja, jotka ovat seinän nurkista toiselle seinälle ulottuvia suuria maalauksia.


Kokemusta myös keski -eu­roop­pa­lais­tyy­lis­ten maalauksien toteutusta ulkoseinä pinnoille. Suurin tekemäni maalaus on Vantaan Hämeen väylällä, kolmoskehällä Keimola/Kivistö alikulkutunneli, joka oli 74m pitkä ja 5,5m korkea. Esittäen suurta ruutulippua, joka liehuu purjeena seinällä.


Maalausharrastus on kulkenut minulla aina läpi elämän. Aloitin n.5-vuotiaana ensin lyi­jy­ky­nä­piir­rok­sis­ta, jotka jatkuivat koko peruskouluiän. Akvarellimaalaukset tulivat murrosiässä kuvioihin mukaan ja aikuisena 18-vuotiaana Öljyvärimaalaukset. Löysin vesiohenteiset ki­vi­murs­ka­pin­noit­teet ja kevyet lasyyri-maalit maalauksiini v. 2004 ja v.2010 jolloin ne tulivat markkinoille.Nykyään olen maalannut näillä tuotteilla, koska erikoismaalit taittavat valon ”elävästi” kun väreillen ja liikkuen. Erityisesti kohoavien struktuuri pintojen takia, jonka ansiosta saadaan seinistä kolmiulotteisempia ja käsitellessä lähes hajuttomia. Kestävyys pinnoilla on erinomaista. Hankaluutena on se, että vesiohenteiset kuivuvat nopeasti, joten työskentely on oltava nopeaa. Öljyväri-maalien etuna on se että ne kuivuvat hitaasti ja virheet voi halutessa pyyhkiä pois.Olen kouluttautunut maalaustekniikoihin ja taiteen historiaan intohimoisen harrastuksen ja Tikkurilan maali- ja maalauskoulutuksen kautta.

Tervetuloa 

Rakennussaneeraus-ERIKOISMAALAUS- KORISTEMAALAUS- ERI­KOIS­PIN­TA­KÄ­SIT­TE­LY -SISUSTUSMAALAUksen sivuille  

https://www.marrujokela.fi/Oulu
Oulu
Oulu
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi