Oulu
11.9.2020

Oulu-Hy­vin­voin­tia

Missioni on auttaa ihmisiä eteenpäin voi­maan­tuen ja innostuen omasta kas­vus­taan.

Olen Annukka Pitkänen, työnohjaaja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja, kouluttaja ja naurujoogaohjaaja.


Koulutukseltani olen MBA, jalometallialan artesaani, kotitalousteknikko, ammatillinen opettaja, naurujoogaohjaaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja. Monialaisen koulutustaustani lisäksi työkokemusta ja osaamista on kertynyt noin 30 vuoden ajalta erilaisista asia­kas­koh­taa­mi­sis­ta aina esimies- ja kehittämistehtäviin sekä kouluttajana ja yrittäjänä toimimiseen.


Työnohjaajana toimin voimavarakeskeisen työnohjauksen viitekehyksestä käsin. Uskon dialogiseen vuorovaikutukseen ja reflektiiviseen työotteeseen. Dialogisessa vuorovaikutuksessa osallistujat ajattelevat yhdessä ja kohtaavat toisensa tasa-arvoisina näkökulmien tuottajina. Dialogissa korostuu suora puhe, myötäelävä kuuntelu, odotus ja kunnioitus. Reflektiivinen työote mahdollistaa uusien näkökulmien ja oivallusten syntyä sekä sallii muutoksen.


Työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na ja kouluttajana olen innostava, käytännönläheinen ja osallistujien osaamista arvostava. Hyödynnän myös valmennuksissa ja koulutuksissa dialogista ja reflektiivistä työotetta, jolloin uudenlainen ymmärrys ja oppiminen mahdollistuu.


Oma intohimoni jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen mahdollistaa monipuoliset palvelut, joita räätälöin asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa pohdimme, palveleeko työnohjaus, valmennus vai koulutus hänen kehittymistään parhaiten.


Luottamus ja kunnioitus ihmisyyttä kohtaan ovat tärkeitä asioita työssäni. Teen mielelläni työtä keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta, työniloa sekä jaksamista mahdollistaen. Rakastan luonnossa samoilua ja hiimailua. Sieltä ovat peräisin oma innostumiseni, hetkessä elämisen taidot ja luovuuteni salat.

Missioni on auttaa ihmisiä eteenpäin voimaantuen ja innostuen omasta kasvustaan.


Lue lisää hopeigo sivuilta

https://www.hopeigo.fi/

Oulu
-sm
-sm
Pohjois-Suomi

Pohjoissuomi.fi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi