Kainuun maakunta

Info

Pohjois-Suomi

Tervetuloa Pohjois-Suomi pohjoissuomi.fi |Pohjois-Pohjanmaa | Lappi |Kainuu |Koillismaa

Digilehti-Uutiskirje  sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.


Pohjoissuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to – 

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen. 


Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.


Pohjoissuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fiPohjois-Suomi

Ota yhteyttäSo­si­aa­li­sen me­dian tuot­ta­ja

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

mar­kus@so­me­toi­mis­to.fi


* Täytä vaaditut kentät.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.